Služby

9m07DSC 7454Ve většině společností v  současné době je příprava výrobní dokumentace realizována v několika druzích softwaru, které nejsou uspořádány do uceleného systému. Softwary jsou navzájem propojeny, ale manipulace dat je v podstatě ruční a neumožňuje zcela využít potenciál pracovníků ani potenciál informačního sytému a dalších moderních technologií v podniku (CNC). Společnost EMBRE s.r.o. se zabývá efektivním řešením těchto úloh.

  Hlavní předmět činnosti společnosti:embre 10

Analýza potřeb a návrh individuálního řešení v procesech spojených s výrobou nábytku,
Implementace řízení nábytkářské výroby pomocí systémů čárových kódů,
Individuální úpravy SW aplikací spojených s optimalizací procesů ve výrobě nábytku,
Propojení NC technologických celků s IS společností, přenos dat a jejich zpracování,
Poradenství v oblasti optimalizace procesů v nábytkářské výrobě.

 

 

embre 3 embre 6 embre 7 embre 11

S5 Box